SEW HIS SĒRIJA

katalogi


Tehniskie dati:

Burti

Soļi

Reduktora redukcijas koeficients

Maks. izejas griezes moments

Burti X.F..:

2-, 3-, 4-soļi

6.3 - 450

6.8 - 475

Burti X.K..:

2-, 3-, 4-soļi

6.3 - 450

6.8 - 475

Burti X.T..:

3-, 4-soļi

12.5 - 450

6.8 - 175                    


jautāt papildu informāciju